Introduction

The bibliography provides information on writings dealing with the history of rape, including sexual child abuse, sexual harassment, sexual molestation, child prostitution, forced prostitution, sexual slavery, sexual(ized) violence. The blog informs about calls for papers, forthcoming events and new literature in this field.

October 25, 2014

ART: Otroci a otrokyně jako objekty sexuálních zločinů v římském právu a vybraných barbarských zákonících

Author: Miroslav Frýdek
Title: Otroci a otrokyně jako objekty sexuálních zločinů v římském právu a vybraných barbarských zákonících
Subtitle: -
In: Sexuální tretsné činy včera a dnes
Edited by: Karel Schelle and Jaromír Tauchen
Place: Ostrava
Publisher: Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Year: 2014
Pages: 29-35
Language: Czech
More information: History of Rape: A Bibliography